Huishoudreglement

Het huishoudreglement van Canis Optimus.

 1. Tijdens één bepaalde les mag de hond niet van geleider gewisseld worden, tenzij bijzondere gebeurtenissen dit noodzakelijk maken.

 2. Grove opmerkingen aan het adres van de instructeur(s) worden niet geduld.

 3. Geleiders die te laat komen, melden zich eerst bij de lesgever, die dan zij/haar plaats zal aanduiden in de groep.

 4. Tijdens de les moeten de geleiders zich houden aan de instructies van de lesgever(s).

 5. Het gezondheidsboekje kan ter controle opgevraagd worden. Inenting tegen de kennelhoest is verplicht. We aanvaarden ook bewijsjes van titeren waarin staat dat de hond nog steeds beschermd is.

 6. Vóór de eerste les wordt het gezondheidsboekje van de hond voorgelegd aan de verantwoordelijke. Na goedkeuring mag de geleider met zijn/haar hond het terrein betreden.

 7. Enkel aangesloten leden worden op de terreinen en in de kantine toegelaten.

 8. Vroegtijdig de les verlaten dient aangevraagd te worden bij de instructeur.

 9. Elke geleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn/haar hond. Een familiale verzekering is verplicht, er is bovendien een groepsverzekering voor de honden afgesloten door de club.

 10. Geleiders die tijdens de lessen hun hond slaan of op een andere onverantwoorde wijze pijnigen, worden onmiddellijk van het terrein gezet. Het voorval zal in het bestuur besproken worden en uitsluiting uit de vereniging kan het gevolg zijn.

 11. Het gebruik van elke vorm van pijn veroorzakende hulpmiddelen is verboden. (eg prikketting-slipketting-sliptouw-…). Uitzonderingen kunnen toegestaan worden in samenspraak met de hoofdinstructeur.

 12. Het gebruik van muilbanden is enkel toegelaten in samenspraak met de hoofdinstructeur of bij diens afwezigheid met de lesgever van de groep.

 13. Er dient gewerkt te worden met een voldoende lange lijn (min 1,20m).

 14. Honden dienen steeds aan de leiband te zijn, dit zowel op en rond het terrein.

 15. Geleiders onthouden zich van het roken én het gebruik van de gsm tijdens de les.

 16. Loopse teven worden niet op het terrein toegelaten.

 17. Voor de gevorderden zal de behoefte doen op het terrein aangerekend worden met een boete van €0,50. Dit geldt dus niet voor honden jonger dan 1 jaar; doch is het aangewezen de hond uit te laten voldoende voor de les begint. Er is vooraan aan de parking een plasweide aanwezig. Hier is ook elke geleider verantwoordelijk de uitwerpselen van zijn hond op te rapen. Een vuilbak is aanwezig.

 18. De geleiders dienen ten minste 15 jaar oud te zijn. Eventuele afwijking wordt toegestaan door de hoofdinstructeur. Gelieve dit spontaan te melden.

 19. Elke geleider zorgt tijdens de les voor eigen speelgoed/snoep/apport.

 20. Het bestuur kan het lidmaatschap van een persoon weigeren, zonder hierdoor de reden te moeten opgeven.

 21. Leden welke eventueel ook in een andere hondenschool les volgen, gelieve dit te melden aan de hoofdinstructeur, dit om eventuele andere leermethodes te vermijden, waardoor de hond in verwarring zou kunnen komen.

 22. Elk lid krijgt een kopie, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal van dit huishoudelijk reglement ter informatie. Elke wijziging of bijvoegsel zal schriftelijk meegedeeld worden aan de leden of kenbaar gemaakt worden via de clubsite.

 23. Door zijn/haar inschrijving bij Canis Optimus vzw verklaart ieder lid kennis te hebben genomen en akkoord te gaan deze reglementering.

 24. Indien uw hond fysieke ongemakken ervaart, gelieve dit spontaan te melden aan de instructeur.

 25. Eenieder die deelneemt aan de lessen moet ingeschreven zijn als lid. 

 26. Elk lid dient te beschikken over een familiale verzekering. Dit is nodig voor elk incident dat zich voordoet buiten de lesmomenten.
 27. Bij annulatie van uw deelname meer dan 2 weken voor de aanvang van de module, geven we een aankoopkrediet van 100% terug. Bij annulaties tussen 2 weken en 3 dagen voor de start van de module bedraagt dit 50%, bij annulatie minder dan 3 dagen voor de start geven we geen aankoopkrediet.

 

Onze statuten zijn hier terug te vinden:  canisoptimus