Privacybeleid

Canis Optimus houdt de gegevens van zijn leden (email, naam, voornaam, telefoonnummer) bij voor eigen gebruik, en geeft ze in geen geval door aan derden, teneinde de inschrijvingen voor workshops, lezingen, modules, … bij te houden.

Deze gegevens worden bijgehouden op OVH cloud en supersaas.

Foto’s genomen tijdens evenementen georganiseerd door Canis Optimus kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Gelieve via  mail ons op de hoogte te brengen indien u hier bezwaar tegen hebt.